Arrangementen

Stichting Gezondheid Dichtbij organiseert op Landgoed Oude Brunninckhuis arrangementen, bestaande uit lezingen met expositie, rondleidingen enbrainstormsessies.

Natuur, klimaat, water en gezondheid arrangement

Dagvullend programma met lezing, rondleiding en brainstormsessie. Verkrijg inzicht en ga aan de slag met vraagstukken als CO2, stikstof, water en gezond- heid in uw organisatie.

Lees meer

Goudvondst arrangement

Lezing, film en expositie over de Goudvondst uit de 7e eeuw gevonden op 2 kilometer afstand. Met verhalen over andere archeologische vondsten uit deze zelfde periode in de omgeving.

Lees meer